czwartek, 24 września 2009

Młodzi zabrzanie także przygotowują nowy projekt!

Dzięki grantowi otrzymanemu w pierwszej edycji konkursu „Henkel – zielone granty”, Zespół Szkół nr 10 w Zabrzu zrealizował projekt „Ekologia-strzał w 10”. Do drugiej edycji naszego konkursu uczniowie planują wystartować z jego kontynuacją - „Bliżej natury i tradycji”.
- Właśnie napisałam nowy projekt ekologiczny „Bliżej natury i tradycji", który będzie kontynuacją naszych ekologicznych działań. Mamy zamiar ponownie zgłosić się do Waszego konkursu. Doświadczenia i efekty działań zrealizowanych dzięki wygranej w pierwszej edycji konkursu „Henkel-zielone granty”, służą nam w pracy dydaktyczno-wychowawczej już od zeszłego roku szkolnego – mówi Anna Ośmiałowska, koordynator projektu.

wtorek, 22 września 2009

Bielawa wraca do gry!

Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Bielawie zapowiedziała udział w drugiej edycji konkursu "Henkel - zielone granty". Działania w ramach ubiegłorocznego projektu, który wyróżniony został grantem, związane były z powołaniem Ekologicznego Pogotowia. Zgłaszali się do niego Młodzi Ekolodzy i Strażnicy Przyrody, którzy byli świadkami działań mogących szkodzić przyrodzie. Najczęściej uczniowie przychodzili z informacjami dotyczącymi zaśmiecenia terenu. Zwracali też uwagę na chore kasztanowce rosnące w pobliżu ich szkoły.

- Chcielibyśmy stworzyć „cmentarzyska odpadów”, aby dzieci same mogły się przekonać o bardzo powolnym rozkładzie odpadów pozostawionych w środowisku – mówi Anna Sobierajska, nauczyciel przyrody w Ekologicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Bielawie.

piątek, 18 września 2009

Energopomysłowi Cudotwórcy z nowymi pomysłami

Celem projektu realizowanego pod hasłem „Cała energia w zasięgu pomysłu”, który zdobył grant w pierwszej edycji konkursu „Henkel-zielone granty”, było wspólne odkrywanie zasobów energetycznych Ziemi poprzez wycieczki, wykłady i warsztaty. Zespół „Energopomysłowych Cudotwórców” z Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku przeprowadził także wykład oraz prezentację multimedialną dotyczącą energii ze źródeł odnawialnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu lęborskiego.
- Projekt "Energopomysłowi Cudotwórcy" znany jest już na całym Pomorzu. „Energopomysłowi” zwiedzili najważniejsze miejsca związane z ochroną środowiska i odnawialnych źródeł energii w regionie: Elektrociepłownię Wybrzeże Gdańsk, Elektrownię Straszyn i Żarnowiec. Uczestniczyli także w prelekcjach i szkoleniach zorganizowanych dzięki projektowi Henkel - zielone granty – mówi Katarzyna Pączek, opiekun projektu.

„Energopomysłowi Cudotwórcy reaktywacja” to projekt, który zostanie zgłoszony do drugiej edycji konkursu „Henkel-zielone granty”. - Cieszymy się, że wśród młodzieży jest chęć poznawania. W kolejnej edycji konkursu pokażemy swoje nowe oblicze – dodaje Katarzyna Pączek.

wtorek, 15 września 2009

SP nr 18 z Elbląga znów powalczy o zielony grant!

Jeden z ubiegłorocznych laureatów konkursu "Henkel-zielone granty" znów powalczy o grant w wysokości 5 tys. zł.

- Zamierzamy wziąć udział w konkursie grantowym, bo to bardzo cenna nagroda! Dzięki niej możemy wynagrodzić wysiłek dzieci, jaki wkładają w pogłębianie wiedzy o środowisku i podnoszenie świadomości ekologicznej. Dzięki takim dotacjom możemy zagwarantować uczniom rzetelną wiedzę. Dlatego warto startować - mówi Dorota Życzkowska, koordynator ds. ekologii w Szkole Podstawowej nr 18 w Elblągu.
- W tym roku szkolnym zamierzamy kontynuować nasz projekt "Zielona Nić Porozumienia". Zmienimy trochę charakter współpracy naszej szkoły ze Spółdzielczym Domem Kultury "Zawada", angażując jak najwięcej dorosłych mieszkańców osiedla Zawada, gdzie mieści się nasza szkoła. Uczniowie wcielą się w rolę ekologicznych fachowców. W tym roku działamy pod hasłem "Krok po kroku dla Ziemi" - dodaje.
Celem ubiegłorocznego projektu "Zielona Nić Porozumienia" było uświadomienie społeczności lokalnej, że małe działania na rzecz poszanowania zasobów naturalnych mogą wpływać na globalne zjawiska. Zorganizowano m.in. akcję „Energia zaklęta jest w kolorach”, podczas której uczestnicy przekonywali mieszkańców okolicy, aby w określony dzień na jedną godzinę wyłączyli z prądu wszystkie urządzenia elektryczne. W pierwszy dzień wiosny, poprzez sadzenie nowych drzew, dzieci obchodziły też Święto Wierzby.

wtorek, 8 września 2009

Druga edycja konkursu ruszyła!

Dziś na konferencji prasowej w siedzibie Fundacji Nasza Ziemia w Warszawie ogłosiliśmy, że można już przesyłać zgłoszenia do 2. edycji konkursu Henkel-zielone granty. Do zdobycia ponownie 20 grantów po 5 tys. zł każdy.


Zadaniem konkursowym jest zaplanowanie i wykonanie projektu związanego z ochroną środowiska. Projekt może dotyczyć np. promocji recyklingu, oszczędzania energii, ochrony zwierząt lub roślin, wspierania bioróżnorodności środowiska oraz przeciwdziałania zmianom klimatycznym.
Wniosek można pobrać ze strony Fundacji Nasza Ziemia.
Na Wasze zgłoszenia czekamy do 18 stycznia 2010 roku.

piątek, 4 września 2009

Zielone granty czekają!

Rozpoczynamy prowadzenie dziennika konkursu Henkel - zielone granty. Już wkrótce ruszy druga edycja naszego konkursu!
Będziemy Was na bieżąco informować o jego przebiegu.
Pojawią się tu również informacje o pierwszej edycji konkursu i ubiegłorocznych zwycięzcach.
Już wkrótce będziecie mogli pobrać tu wniosek aplikacyjny.

Zapraszamy!