czwartek, 22 października 2009

W Henklu zielono

Informacja o konkursie dotarła już do wszystkich pracowników firmy Henkel Polska, która jest fundatorem naszych zielonych grantów. Została już zamieszczona w firmowej sieci intranet. Zostanie także opublikowana w wewnętrznym magazynie „Henkel Life”. Liczymy, że wszyscy pracownicy Henkla przekażą informacje o zielonych grantach swoim bliskim – dzieciom, przyjaciołom i znajomym. Henkel zatrudnia w Polsce ponad 1100 osób, więc informacja o konkursie trafi do wielu szkół i organizacji pozarządowych w całym kraju.

Sprawy ochrony środowiska są w tym roku szczególnie bliskie wszystkim pracownikom Henkla. W biurach firmy trwa bowiem proekologiczna akcja „Miejmy zielone pojęcie”. Jej celem jest przekształcenie wszystkich biur w miejsca maksymalnie przyjazne środowisku naturalnemu. Działania proekologiczne stają się dzięki temu codziennością dla wszystkich pracowników Henkla. Korzystają oni już z drukarek drukujących papier dwustronnie oraz segregują makulaturę. Użytkownicy aut służbowych mogli skorzystać także z lekcji eco-drivingu. Ekologiczne korzystanie z samochodów ogranicza również zużycie paliwa i emisję szkodliwych substancji. Przyczynia się też do obniżenia poziomu hałasu!

wtorek, 20 października 2009

Jak zdobyć patrona?

W przesyłanych do nas pytaniach coraz częściej pojawiają się prośby o pomoc w jak najlepszym przygotowanie wniosku. Dzisiaj odpowiadamy jak pozyskać patronat medialny projektu, który zgłosicie do konkursu „Henkel-zielone granty”. Dzięki patronowi, którym może być redakcja lokalnej gazety lub rozgłośni radiowej, będzie Wam łatwiej realizować zaplanowane działania. Jeśli dotrzecie z informacją Waszym projekcie do szerokiego grona odbiorców, to jest szansa, że zachęcicie ich do współpracy. Łatwiej też będzie pozyskać dodatkowego sponsora projektu. Pamiętajcie też, że wsparcie patrona prasowego będzie dodatkowym atutem podczas oceny Waszych wniosków przez jury!
Na czym polega patronat i jak go zdobyć?
Patronat opiera się na wymianie świadczeń, w której redakcja (telewizja, radio, gazeta, portal internetowy) opublikuje zapowiedz lub relacje z realizacji Waszego projektu. W zamian za to, możecie zaoferować patronowi wyeksponowanie jego logo na przygotowywanych przez Was ulotkach informacyjnych lub plakatach. Współpraca w ramach patronatu przynieść wiec może korzyści obu stronom.
Pozyskanie patrona najlepiej zacząć od przesłania listu do redaktora naczelnego z podstawowymi informacjami o planowanych działaniach. Taki list powinien zawierać informacje o obszarze, na którym planujecie realizować swój projekt oraz o możliwościach wyeksponowania logo partnera na przygotowywanych przez Was materiałach. W trakcie realizacji projektu nie zapominajcie o poinformowaniu patrona o dokładnych terminach Waszych działań i zaproszeniu do zrelacjonowania ich na łamach gazety lub przygotowania reportażu radiowego.
Trzymamy za Was kciuki!

czwartek, 8 października 2009

Jak dobrze przygotować wniosek konkursowy?

Dostajemy coraz więcej pytań dotyczących zgłoszeń do konkursu „Henkel-zielone granty”. Jakie informacje powinny być zawarte we wniosku, aby mógł on uzyskać wysoką ocenę? Jednym z kryteriów branym pod uwagę przez jury jest zapewnienie dodatkowego udział finansowego lub rzeczowego w projekcie.

Jak zatem wyglądać ma oświadczenie potwierdzające pozyskanie dodatkowych źródłeł finansowania projektu?
Jeżeli planujecie dodatkowe finansowanie projektu ze środków własnych musicie dołączyć do wniosku pismo, w którym osoba kierująca Waszą placówką potwierdzi udzielania wsparcia. Jeśli pozyskaliście dodatkowego sponsora, odpowiednie pismo powinien podpisać jego prawomocny przedstawiciel. Taki dokument powinien zawierać wyszczególnienie celu, na który przekazane zostaną fundusze, wysokość kwoty oraz podpis i pieczątkę osoby upoważnionej. Takiego wsparcia mogą udzielić np. lokalni sponsorzy lub gminne fundusze ochrony środowiska. Pamiętajcie, że pozyskanie dodatkowego finansowania ze źródeł zewnętrznych jest dużym atutem przy ocenie wniosków przez jury konkursu!
Dodatkowym plusem przy ocenie wniosków jest również wykazanie wkładu własnego, który może być zarówno finansowy, jak i pozafinansowy. Wkładem pozafinansowym może być praca nauczycieli, wolontariuszy, udostępnienie sali czy sprzętu – trzeba go jednak przeliczyć na konkretne koszty i zapisać w budżecie projektu.