poniedziałek, 30 listopada 2009

Zostań eko-fotografem z Cogito

Wszystkich uczniów szkół średnich zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym dwutygodnika „Cogito”, który jest patronem prasowym konkursu „Henkel-zielone granty”. Wystarczy, że zrobicie zdjęcie swoim znajomym (uczniom szkół średnich) w ważnej dla nich chwili. Liczymy, że za jedną z takich ważnych chwil w życiu uznacie także działania służące ochronie środowiska naturalnego!
Wygrać można jeden z siedmiu aparatów fotograficznych Kodak ufundowanych przez firmę Henkel Polska. Najciekawsze zdjęcia opublikowane zostaną także na łamach „Cogito”. Swoje zdjęcia prześlijcie do 1 stycznia 2010 r. na adres: foto@cogito.com.pl (w temacie wpiszcie: konkurs foto). Zdjęcia powinny być nadesłane w formacie JPG i być nie mniejsze niż 2500 px (po dłuższej krawędzi fotografii). Nie zapomnijcie dołączyć zgody sfotografowanych osób na publikacje w „Cogito” oraz oświadczenia o posiadaniu praw autorskich do fotografii.

poniedziałek, 23 listopada 2009

Czy można zdobyć grant na projekty realizowane cyklicznie?

Często pytacie czy istnieje możliwość refinansowania wydatków poniesionych na realizację cyklicznych projektów rozpoczynających się wraz z początkiem roku szkolnego. Wyjaśniamy, że zgodnie z regulaminem konkursu Henkel-zielone granty dofinansowanie mogą otrzymać projekty rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 września 2009 r. i trwające nie dłużej niż do 10 czerwca 2010 r. Do konkursu zgłosić możecie także projekty służące kontynuacji inicjatyw rozpoczętych w poprzednich latach. Takie projekty są bardzo wartościowe. Dają one możliwość ugruntowania przekazanej wcześniej wiedzy merytorycznej, doskonalenia już nabytych umiejętności oraz utrwalenia proekologicznych postaw.
Jeśli więc Jury zdecyduje w lutym 2010 r. o przyznaniu grantu Waszemu projektowi, będziecie mogli pokryć koszty działań zrealizowanych od początku tego roku szkolnego. Pamiętajcie jednak, że koszty te muszą być zawarte w budżecie Waszego projektu!

piątek, 20 listopada 2009

Studencka mobilizacja

Przypominamy, że szansę na zdobycie grantu w naszym konkursie maja także projekty realizowane przez studentów i akademickie koła naukowe. Rodzaj uczelni czy profil wydziału nie stanowią żadnej bariery. Jesteśmy otwarci na wszystkie proekologiczne projekty realizowane na uczelniach!

Wśród zeszłorocznych grantobiorców znalazła się m.in. grupa studentów trzeciego roku socjologii z Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. W ramach projektu „Bydgoszcz świeci przykładem” przeprowadzili oni sondaż wśród mieszkańców miasta. Większość badanych zadeklarowała, że zdaje sobie sprawę jak duże znaczenie ma osobiste zaangażowanie w działania służące ochronie środowiska, jednak tylko 13% ankietowanych bydgoszczan wiedziało, która klasa energooszczędności sprzętu AGD jest najwyższa. Ponad 27% uczestniczących w sondażu mieszkańców Bydgoszczy zadeklarowało także czynny udział w proekologicznych inicjatywach edukacyjnych.

czwartek, 12 listopada 2009

A Ty jak chcesz pomóc środowisku?

O środowisko naturalne można dbać na wiele sposobów. Szeroka formuła konkursu „Henkel – zielone granty” umożliwia zdobycie grantu na wszystkie projekty inicjujące działania edukacyjne związane z ochroną środowiska. Tylko od Was zależy wybór problemu, którym chcecie się zająć.
W pierwszej edycji naszego konkursu ponad połowa nadesłanych wniosków dotyczyła zagadnień związanych z ochroną przyrody i bioróżnorodności w Waszym najbliższym otoczeniu. Liczne były też zgłoszenia projekty poświęcone selektywnej zbiórce odpadów i recyklingowi. W ramach projektu „Między nami a środowiskiem” w Szkole Podstawowej nr 11 im. Marii Dąbrowskiej w Tarnowie wdrożony został np. system segregacji odpadów. Tematykę ochrony wód podjęły np. przedszkolaki z Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im „Kubusia Puchatka” w Sztumie. Ich projekt realizowany był na terenie powiatu sztumskiego, który położony jest pomiędzy dwoma jeziorami. Problemem oszczędności energii zajęli się natomiast studenci z Bydgoszczy, którzy zorganizowali happening „Tryb stand Bydgoszcz – czyli wyłącz pożeracza”. Pełną listę laureatów pierwszej edycji konkursu „Henkel-zielone granty” oraz krótkie opisy wszystkich zwycięskich projektów znajdziecie na stronie: http://www.oursocialmedia.com/poland/henkel-zielone-granty/granty-wroca-we-wrzesniu/

poniedziałek, 9 listopada 2009

Cietrzew, suseł lub wodniczka?

W Polsce jest wiele zagrożonych gatunków zwierząt, którym możecie pomóc! Może niektóre z nich żyją w Waszej okolicy? W ramach naszego konkursu możecie również zdobyć grant na realizację inicjatywy związanej z ochroną zwierząt. W poprzedniej edycji naszego konkursu grant zdobył m.in. projekt „Nietoperze są obok nas” przygotowany przez uczniów z Katolickiego Gimnazjum Księży Pallotynów w Chełmnie. Spotkali się oni z chiropterologiem, który zdradził im ciekawostki na temat życia i biologii nietoperzy, a także rozwiesili w miejskim parku samodzielnie przygotowane schronienia dla tych ssaków.

W przygotowaniu nowych projektów z pewnością pomóc Wam może Polska Czerwona Księga Zwierząt, która jest rejestrem zagrożonych gatunków zwierząt na terenie Polski. Tom poświęcony bezkręgowcom znajdziecie pod adresem: www.iop.krakow.pl/pckz
Zawiera ona opisy poszczególnych gatunków, informacje o ich występowaniu oraz stosowane i proponowane sposoby ochrony.

piątek, 6 listopada 2009

Pozarządowe na start

Do składania wniosków w konkursie „Henkel – zielone granty” serdecznie zapraszamy także organizacje pozarządowe. Według danych Stowarzyszenia Klon/Jawor w Polsce jest ponad 4000 organizacji pozarządowych zajmujących się ekologią oraz ochroną dziedzictwa przyrodniczego. – Szeroka formuła naszego konkursu umożliwia ubieganie się o granty także przez stowarzyszenia edukacyjne lub organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych – informuje Sławomir Brzózek z Fundacji Nasza Ziemia. – Celem nadrzędnym jest realizacja działań edukacyjnych związanych z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem – dodaje. W poprzedniej edycji naszego konkursu grant zdobyło m.in. Stowarzyszenie Centrum Młodzieży “Arka” z Radomia, Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA z Wrocławia oraz lubelskie Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego.

czwartek, 5 listopada 2009

Nowy patron mediowy naszego konkursu

Portal BIOLOG.pl dołączył do grona patronów mediowych wspierających Henkel-zielone granty. – Z przyjemnością objęliśmy patronat nad konkursem grantowym, który daje szansę na realizację wielu cennych dla środowiska inicjatyw – mówi Mirosław Wójcik, redaktor naczelny portalu. - Będziemy informować o ich przebiegu na naszym portalu – dodaje. BIOLOG.pl jest największym i jednym z najstarszych portali przyrodniczych w Polsce. Oprócz zagadnień ekologicznych, serwis porusza tematy związane z botaniką, zoologią czy biotechnologią.