środa, 31 marca 2010

Na tropie sercówki

45 wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 w Elblągu mogło wziąć udział w wycieczce nad Jezioro Drużno usytuowane na Żuławach Wiślanych, współfinansowanej dzięki pieniądzom z naszego grantu. Dzieci z ciekawością właściwą młodym badaczom odkrywały faunę i florę, korzystając przy tym z lup i lornetek.
Wycieczka była częścią projektu „Na tropie piaskołaza i sercówki”, który dotyczy edukacji przyrodniczo – ekologicznej dzieci i młodzieży ze szczególnym naciskiem na poznanie zagrożeń i sposobów przeciwdziałania zanieczyszczeniom wód, głównie Morza Bałtyckiego i Jeziora Drużno.

poniedziałek, 29 marca 2010

Oko w oko z łososiem

Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Głowienicy ze Stępnicy realizuje projekt pt. "Oko w oko z łososiem! - ścieżka edukacyjna na tarlisku ryb łososiowatych".
W ciągu najbliższych tygodni powstanie ona na rzece Wiśniówce w Goleniowie. Na półkilometrowym odcinku naturalnego cieku tarłowego umieszczonych zostanie pięć tablic informacyjnych z opisem biologii wędrownych ryb łososiowatych występujących w dorzeczu rzeki Iny oraz zagrożeń wynikających dla nich z działalności człowieka. Ścieżka będzie służyć młodzieży z okolicznych szkół jako miejsce lekcji w terenie.

poniedziałek, 22 marca 2010

Poznaniacy chronią traszki

Dzięki naszemu zielonemu grantowi rusza projekt "Traszka - aktywizacja i edukacja ekologiczna poprzez czynną ochronę bioróżnorodności", który ma na celu propagowanie zrównoważonego korzystania ze środowiska i racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi w Poznaniu.

Populacja płazów zamieszkujących park przy poznańskim osiedlu Tysiąclecia jest w pewnym sensie „reliktem” przypominającym o tym, czym była kiedyś obecnie jedna z największych dzielnic Poznania. Teren ten dawniej był osadą wiejską zaopatrującą miasto w produkty żywnościowe i stanowił mozaikę różnego rodzaju siedlisk. Jego nieodłącznym elementem były liczne stawy, a także przepływająca rzeczka Piaśnica. Od momentu budowy osiedla mieszkaniowego z wielkiej płyty, cała sieć hydrologiczna tego terenu została zaburzona. Po przepływającej rzeczce pozostały 3 stawy, z czego 2 stały się częścią parku, będącego miejscem spacerów i odpoczynku mieszkańców osiedla Lecha i Tysiąclecia. Płazy, niegdyś licznie zamieszkujące tereny obecnych osiedli, musiały ustąpić wobec rozwijającej się sieci dróg, chodników i boisk. Pozostały jedynie na nielicznych stanowiskach między innymi w parku.
Więcej informacji na temat projektu znajdziecie na stronie http://www.traszka.com.pl/

poniedziałek, 15 marca 2010

Gimnazjaliści z Chełmna znów dla nietoperzy!

Katolickie Gimnazjum Księży Pallotynów w Chełmnie (woj. kujawsko – pomorskie) już po raz drugi zajmie się ochroną nietoperzy. Projekt jest kontynuacją działań zainaugurowanych w pierwszej edycji konkursu Henkel-zielone granty: spotkań z chiropterologiem i budowy schronień. Również w tym roku przeprowadzona zostanie akcja czynnej ochrony nietoperzy polegająca na rozmieszczaniu sztucznych schronów rozrodczych w miejscach w których stwierdzono ich niedobór. Uczniowie wezmą także udział w zajęciach poświęconych biologii lokalnych gatunków nietoperzy – część z nich odbędzie się podczas wycieczek do pobliskich parków krajobrazowych.

czwartek, 11 marca 2010

Bydgoszcz po raz drugi!

Wśród zwycięzców tegorocznej edycji naszego konkursu znaleźli się ponownie studenci z Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. W ubiegłym roku przygotowali i przeprowadzili kampanię na rzecz używania energooszczędnych żarówek „Bydgoszcz świeci przykładem”. Tym razem zrealizują projekt „Kropla w morzu potrzeb” dotyczący upowszechnienia wiedzy o konieczności oszczędzania i racjonalnego gospodarowania wodą. W kampanię informacyjno-promocyjną zaangażowani są studenci turystyki i rekreacji oraz socjologii, a także wolontariusze. Projekt jest objęty patronatem tygodnika lokalnego „7dni Bydgoszcz”.