poniedziałek, 22 marca 2010

Poznaniacy chronią traszki

Dzięki naszemu zielonemu grantowi rusza projekt "Traszka - aktywizacja i edukacja ekologiczna poprzez czynną ochronę bioróżnorodności", który ma na celu propagowanie zrównoważonego korzystania ze środowiska i racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi w Poznaniu.

Populacja płazów zamieszkujących park przy poznańskim osiedlu Tysiąclecia jest w pewnym sensie „reliktem” przypominającym o tym, czym była kiedyś obecnie jedna z największych dzielnic Poznania. Teren ten dawniej był osadą wiejską zaopatrującą miasto w produkty żywnościowe i stanowił mozaikę różnego rodzaju siedlisk. Jego nieodłącznym elementem były liczne stawy, a także przepływająca rzeczka Piaśnica. Od momentu budowy osiedla mieszkaniowego z wielkiej płyty, cała sieć hydrologiczna tego terenu została zaburzona. Po przepływającej rzeczce pozostały 3 stawy, z czego 2 stały się częścią parku, będącego miejscem spacerów i odpoczynku mieszkańców osiedla Lecha i Tysiąclecia. Płazy, niegdyś licznie zamieszkujące tereny obecnych osiedli, musiały ustąpić wobec rozwijającej się sieci dróg, chodników i boisk. Pozostały jedynie na nielicznych stanowiskach między innymi w parku.
Więcej informacji na temat projektu znajdziecie na stronie http://www.traszka.com.pl/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz